Contact Us

टिप्पणी पोस्ट करा

2 टिप्पण्या

  1. माझ गाव धानोरा कौठा ता कंधार जि नांदेड येतील रोजगार हमी मध्ये बोगस कामे होत आहेत

    उत्तर द्याहटवा
  2. साहेब आमच्या गावात तर 100 टक्के मनरेगा मधील कामगाराच बोगस आहे ज्या लोक जवळ 5 मजली घर आहे 40 ते 50 एकर शेती जे संरपच गामसेवक व बीडी ओला घर काम ला ठेवतील अशा लोक ना मनरेगा मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे अशे एक नाही 50 लोक आहहे

    उत्तर द्याहटवा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत.